khát vọng...

Khi đau khổ bạn mới thấy được hạnh phúc
khi ồn ào bạn mới cần được sự im lặng
khi cuộc sống vội vã bạn mới cần chậm chạp
Khi thiếu ôxy bạn mới thấy sự cần thiết của ôxy
Khi nhà ở, đường xá lộn xộn bạn mới thấy cần có sự ngăn nắp
Khi môi trường xuống cấp, thiếu khoảng trống và cây xanh bạn mới thấy sự cần thiết của khoảng trống và cây xanh...
Khi lòng người dối trá, lừa lọc bạn mới thấy sự cần thiết của lòng trung thực
Khi hèn nhát, sợ sệt bạn mới thấy được lòng dũng cảm
Khi mất tự do bạn mới thấy cần có tự do
Các bạn có khát nước không? Tôi đi uống nước đây!
Nhãn:
edit