con tôi nó khóc...


Theo lời kể lại của Bà Ngoại, thằng Bé Trái Đào khóc tức tưởi chỉ vì một lý do rất láu cá rằng: Sau khi 2 đứa đi Chuck E. Cheese (lúc nào cũng đông nghịt trẻ con) về, chúng được Bà Ngoại cho 2 thanh chocolate to y chang nhau! Thằng Bé Trái Đào ăn hết và giành thanh chocolate của anh Bé Sâu và anh Bé Sâu không cho. Thế là cái thằng Bé Trái Đào nó khóc tức tưởi như vậy đó!
Nhờ nó khóc, Bố nó mới thất đôi mắt nó long lanh như những...giọt sương!
P.S. Hình kia chụp tại biển Balboa trong dịp 2 đứa nghỉ những ngày cuối Hạ.
Nhãn: ,
edit