hương xưa 42: túy hồng...


Topic: Thời gian có qua mau không với một người mà cả cuộc đời cô "sống" cho kịch sống?
Guest Artist: Kịch sĩ Túy Hồng
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Theme song:
Xin Thời Gian Qua Mau (Lam Phương)

Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi tình xuân đã úa bụi đời
Nhiều lúc muốn trách móc
Hay giận hờn vu vơ
Chỉ làm phí ngày thơ

Dù rằng sau mưa bão
Gió hiền hòa lại về
Vẫn thấy lòng hoang vu
Cuộc đời là hư vô
Bôn ba chi xứ người
Khi mình còn đôi tay...
Nhãn: , , , ,
edit