hương xưa 43: lê hiếu...


Recording Date: 4PM - Thursday, September 2nd, 2010

Topic: Xa & Gần cùng ca sĩ Lê Hiếu...

Guest Artist: Lê Hiếu
Hosts: Jason Trần - Đại Dương - Luân Vũ


Theme song: Tim Anh Trôi Về Em (Quốc Bảo)

Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi
Sẽ trôi xuôi về tim em...
Nhãn: , , , ,
edit