mc mới của nhóm the friends: jason trần...


Sau một thời gian tìm kiếm người làm việc với Nhóm The Friends trong vai trò MC (cho các chương trình nhạc & Hương Xưa) - chúng tôi đang trao đổi với Jason Trần để giúp bạn ấy trở thành một MC tốt cho người yêu văn hóa, âm nhạc & nghệ thuật tại Quận Cam!
Mong quý bạn ủng hộ Jason Trần nhé! Sẽ có một episode Hương Xưa thực hiện riêng cho Jason Trần!
Nhãn: ,
edit