bí chụp cùng amanda trong một lần đoàn tụ...


Chụp tại nhà cậu mợ Hà - Thiện tại Huntington Beach...
Thoáng thế Amanda đã thành một thiếu nữ...
Nhãn:
edit