hai cuốn sách nhạc vs. ipad...


Tháng Chín vàng...

Cũng một buổi chiều vàng thứ Sáu (10 tháng 9) lang thang khắp phố. Ghé nhà sách Tự Lực tìm sách và bỗng thích thú với hai cuốn đã cũ: Tình Khúc Phạm Duy: Ngày Đó Chúng Mình Yêu Nhau & Nhạc Tiền Chiến. Bên trong có rất nhiều bài mà thời điểm hiện tại tâm hồn mình đang dung chứa (ví dụ như: Tạ Ơn Đời, Đường Em Đi, Còn Gì Nữa Đâu, Tôi Còn Yêu...)

Rồi cũng ghé South Coast Plaza tiệm Apple xem thiên hạ xúng xính, đua đòi mua Ipad, Iphone...Rồi cũng đắn đo việc mua một chiếc Ipad cho hợp thời, cho ra vẻ...Nhưng nghĩ suy kỹ mới thấy đó không phải là mình! Mà này, cuộc sống nào có hạnh phúc gì, bình yên gì khi phải dối lòng, diễn kịch cho giống kẻ khác nhỉ?

Ra về, vẫn còn cầm trong tay 2 cuốn sách nhạc: Tình Khúc Phạm Duy: Ngày Đó Chúng Mình Yêu Nhau & Nhạc Tiền Chiến mà lòng cảm thấy đắt! Rất đắt!

Từ nay, lòng dặn lòng, sẽ giữ mãi hai cuốn sách này cho hết kiếp.

Nhủ thầm câu: Đời là một tấn tuồng mà nỗi buồn không bao giờ là một màn kịch cả...
Nhãn: ,
edit