hình ảnh hương xưa 48 với nga mi - trần lãng minh...

Đôi nghệ sĩ, đúng chất nghệ sĩ, Nga Mi - Trần Lãng Minh đã và đang đẹp lộng lẫy trong tâm hồn tôi! Sẽ tham dự để "về nguồn" trong Phong Châu Mở Hội II tại La Mirada theater ngày 27 tháng 11, 2010 này! Chắc chắn là như thế!
Nhãn: , , ,
edit