hương xưa 44: nguyễn phi khanh...Recording @ SGTV: Thursday, September 2nd, 2010 @ 2:15 PM

Nguyễn Phi Khanh: Bên Cầu Biên Giới - Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi...

Host: Đại Dương

Theme Song:
Bên Cầu Biên Giới (Phạm Duy)
Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ
Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
Xa xa thoáng đàn trầm vô tư
Đâu đây dáng huyền đền duyên mơ
Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi...
Nhãn: , ,
edit