hương xưa 45: đoàn phi - thiên thần tội lỗi...


Recording time: 4:30 @ Saigon TV studio.
Guest Artist: Đoàn Phi
Hosts: Đại Dương - Jason Trần

Topic: Thiên Thần Tội Lỗi - Thế giới của riêng Đoàn Phi...

Theme song: Giấc Mơ Tuyệt Vời (Bảo Chấn)

Sóng vỗ sóng vỗ cánh chim bay,
Em như cánh chim xa bầy
Gió cuốn chiếc lá, gió bay xa,
Bên em bóng đêm lạnh giá
Thế nhé xa nhau có buồn,
Mà lòng em chưa dám nói
Nếu có chia ly suốt đời
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời ...
Nhãn: , , , ,
edit