mảnh nhớ tôi...

Đêm…
Có vị tươi của hồn đất
Căng tràn thở nhịp mưa
Rầm rì, rầm rì…
Bồng gió về, róc rách nhịp yêu
Tang tình phố
Trăng hẹn ai, bỏ quên vũ trụ
Nợ đêm mưa, mảnh nhớ trong lành
Tang tình
Mảnh nhớ tôi…
Nhớ nồng nàn, nhớ mênh mông
Nhớ cuống cuồng, tan nhịp thở
Nhớ tham lam, nhớ muôn cùng…
Sài Gòn
Mảnh nhớ tôi…
Cứ ứa tràn thênh thang cả phố
Cứ nhuộm nồng góc hẹn chiều ngoan
Cứ vỡ òa lên hoa tình thơ ấu
Cứ phiêu bồng thơm mát một đêm thâu
Ai tạc em Sài Gòn đẹp thế?
Mảnh nhớ tôi… say mãi một ngày về
Đêm…
Tang tình nhớ!

- Phạm Nguyễn Hoài Nhân -
Nhãn:
edit