tàn phai...

thấy lòng đau trăng khuyết
vỡ tàn bóng vàng phai
đêm buồn reo tiếng gọi
một nửa hồn liêu trai
chưa quen tình môi ấm
vai hạc rã cánh gầy
tan theo ngày nắng vội
bạc trắng sợi tơ trời
ta mang chiều nhung nhớ
sương đọng lá me sầu
ô hay tình chưa vẹn
lệ đầy một ngày sau
mai xa rời kỷ niệm
nung nấu một ngọn tình
dư âm còn im tiếng
hạc vàng in dấu xưa
ta nay là lữ khách
vai nặng gánh cho đời
chân in mòn vết cũ
giữ nụ vàng trong mơ
cho ai tình thơ dại
trăng khuyết một nửa vành
soi chung đường hai lối
ngõ về giữa tàn phai

- Bạch Cúc -
Nhãn:
edit