awake - calm - zen...


Nó dành phần lớn số tiền từ tấm check lương đầu tiên khi Nó trở lại làm việc cho HealthNet cho những-ai-không-là-Nó! Trước tiên, Nó nghĩ đến gia đình ở Huế và đã ra Lê Gửi Tiền Lẹ để gửi về, dù rằng số tiền payroll mới được deposit vào ngân khoản vài tiếng cách đó. Nó nghĩ đến em Đạt, đứa em phải nghỉ làm việc cả tháng trời vì đôi cánh tay Đạt bị đau, bác sĩ không cho làm việc - và nó nghĩ đến việc hùn tiền với Tôi để mua cho Đạt 1 "debit card" cho Đạt có chút tiền tiêu vặt. Rồi Nó nghĩ đến sinh nhật của cháu Kiki (con trai của chị Khánh Hòa) và rồi Nó sẽ chạy ra Macy's để mua quà cho cháu ngày mai.

Tối hôm qua, Nó vào chợ Ralphs mua cho Tôi cả 2 bị trái cây đủ loại và ép tôi ăn thật nhiều trái cây với cái cách "extreme" của Nó! 1 giờ sáng mà bị ép ăn trái cây!

Và trong số tiền từ tấm check lương, Nó đã ghé Starbucks mua cho tôi 3 hộp trà thơm phức với 3 "chủ đề" như thế này đây: Awake - Calm - Zen...

Chẳng biết Tôi có dùng hết 3 hộp trà này không nhưng tấm lòng Nó thì tôi sẽ dùng hết, sẽ lan tỏa và reo rắc đấy!

Nó là: Trần Trọng Khoa Dương (cây viết của Góc Phố Việt & Lá Thư Không Hồi Âm của tờ báo Việt Saver)...
Nhãn: , , ,
edit