êm ả cuộc sống huế qua ống kính nguyễn doãn quang...


Đố bạn tìm ra được chút nào không tử tế từ những bức ảnh này - thật vậy, trong bể hồ cảm xúc của cuộc đời rất bình thường, tác giả Nguyễn Doãn Quang đã tự ôm lấy vào mình bằng sự tử tế, sự tinh tế và lắm hồn nhiên! Nào có ngồi trên một chiếc xích lô đâu - qua nhiều bức ảnh - tôi đang đi ngang qua Mai Thúc Loan êm ả quán phố!

Nhãn: , , ,
edit