huế sang mùa...


Huế sang mùa...Giờ chừ trời Huế mình là mùa mưa rồi, mưa ngâu, mưa rào, mưa thấm dần qua đất..Mưa ở Huế mang nỗi niềm riêng đến lạ, chút bình yên, chút trách cứ, chút chạnh lòng thương...Đi học xa,.. mùa mưa vẫn đến, nhưng ôi chao! Cơn mưa Huế biết bao lâu mới gặp lại...Mưa ở đất khách, ồn ào,.. mưa ở đất khách...vội vã bất chợt...Rồi mùa mưa qua, Huế chuyển mình thay áo...Anh nhớ Huế, như nhớ một dòng nhạc...! (Tác giả: Huế)
Nhãn: , ,
edit