hương xưa 50: a celebrating episode with violinist luân vũ...


Recording @ SGTV Studio

Time/Date: 3 P.M. - Thursday, October 21, 2010

Artist: Luân Vũ & cây đàn violin định mệnh...
Host: Đại Dương

Topic: Dịp thâu hình Hương Xưa lần thứ 50 - trò chuyện cùng trưởng nhóm The Friends với biết bao nhiêu cố gắng, trăn trở và hoài bão cho nghệ thuật & âm nhạc - A celebrating episode!

Theme songs/live performances:

Cũng Sẽ Chìm Trôi (Trịnh Công Sơn)
Nỗi Lòng Người Đi (Anh Bằng)

Nhật nguyệt (í a) trên cao, ta ngồi (ối a) dưới thấp
Một giòng (í a) trong veo, sao lòng (ối a) còn đục
Bầy vạc (í a) bay qua kêu mòn (í a) tịch lặng
Đường đời (í a) không xa sao ngồi (í a) gối chân...
Nhãn: , ,
edit