hương xưa 51: đình luân (lạc hồng folk dance group)...


Recording Studio: Saigon Television
Recording Time/Date: 3 P.M. - Thursday, October 28th, 2010


Guest Artist: Đình Luân (aka. Luân Vũ)
{từ Vũ Đoàn Lạc Hồng http://www.lachongdance.com}

Host: Đại Dương

Topic: Đình Luân - Người cưu mang những tình tự dân tộc...

Theme Song: Tình Hoài Hương (Phạm Duy)

Quê hương ơi bóng đa ôm đàn em bé
Nắng trưa im lìm trong lá
Những con trâu lành trên đồi nằm mộng gì?
Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi...
Quê hương ơi tóc sương mẹ già yêu dấu
Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu
Cánh tay êm tựa mái đầu
Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu...

Về Lạc Hồng Dance:

The Lac Hong Performing Art group was formed in 1988 by former music instructors from the Vietnamese National Conservatory of Music in Saigon and Vietnamese musicians living in Orange County. The group's mission is to preserve, develop, and promote Vietnamese traditional music and dance throughout the United States.

The Lac Hong Performing Art group, presently with more than 100 members, is led by Chau Nguyen and Mai Nguyen, former teachers from the National Conservatory of Music in Saigon. In addition to many performances in Vietnamese communities, the Lac Hong Performing Art group has participated in cultural activities throughtout California, in nearby states, and in Canada. These performances include the Kaleidoscope in Orange County, Harmony Festival in Westminster, Multi-cultural Performance in Los Angeles, and New Year Festivals. The group has also performed at Southern California colleges and universities, including El Camino College, Fullerton College, Long Beach College, Pomona College, UC Irvine, Orange Coast College, UCLA, and Chaffey College. The group has also participated in several international festivals of dance and music. Since it started in 1988, each year the group performs approximately from 30 to 50 programs.

The Lac Hong Performing Arts group has 1 choir, 1 instrumental group, and 3 dance groups (Group A, group B, group C). Group B and C (which have dancers in younger age - under 15) have been taught by the well-known choreographer Luu Hong. Group A (which has dancers that are older) has been taught by choreographer Dinh Luan (a.k.a. Luan Vu). You are visiting the web site of Lac Hong Dance (Group A).
Nhãn: , , , ,
edit