"ngụ ngôn mùa đông" - february, 2011 - nhóm the friends...

Một ngày mùa Đông
Một người Việt Nam
Đi lên đồi non
Nhớ về cội nguồn
Nhớ về đoạn đường
Từ đó ra đi
Nhớ về đồng bằng
Loài chim muông hót
Nhớ rừng mịt mùng
Nòi giống của Tiên...
Nhãn: , ,
edit