ơ hay cái thằng bé trái đào - thích thực vật, động vật...


Nó sẽ trở thành một nhà khoa học trong tương lai đấy!
Chả lúc nào đôi bàn tay bé bỏng của nó sạch sẽ cả!
Nhãn:
edit