rồi mai con khôn lớn...


Chẳng biết con sẽ học gì, làm gì mà sao cứ mải mê nghịch cát thế! Không biết chán à, cái thằng bé Trái Đào kia!
Nhãn:
edit