banner ý lan: 20 năm - tình yêu & âm nhạc ...


Có thương yêu và trân trọng giọng hát đủ nghĩa của 1 diva như thế nào, Tạ Hùng Cường mới đặt để cảm xúc và khả năng design vào banner này như thế! Cảm ơn Tạ Hùng Cường rất nhiều!

Trân quý mời quý bạn trên Biển's View cho phép mình hòa vào sự kiện âm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của Ý Lan tại quận Cam, 11 tháng 12, 2010 và tại San Jose, 19 tháng 12, 2010.
Nhãn: , ,
edit