bé trái đào gối đầu trên những vần thơ...


Nó vẫn thường vừa ngủ vừa cười như thế...
Nhãn:
edit