bé trái đào lại leo trèo, đong đưa ...


Có khi nào nó té không nhỉ?
Nhãn:
edit