poster ý lan kỷ niệm 20 năm...


Tạ Hùng Cường luôn làm cho các tôi ngạc nhiên về khả năng và thẩm mỹ tính của cậu ấy vào mỗi tác phẩm design. Ý Lan là một artist xứng đáng được suy tôn qua dầy công cô góp vào dòng suối nhạc Việt Nam 20 năm qua. Làm việc với một tư tưởng Ý Lan như là làm việc một thời gian dài cho những việc làm đuề huề ngoài kia! Có ý là, Ý Lan - cho tôi hiểu được - để xứng tầm với vị trí Ý Lan gặt hái được: Ý Lan phải có một tri thức sống xa bay!

Một trong nhiều - rất mong chờ hai ngày trình diễn kỷ niệm của Ý Lan!!!
Nhãn: , ,
edit