bùi hoàng phương: giọng hát rất hà nội...Giọng hát như thế này, cảm xúc như thế này, phát âm như thế này chạm vào lòng tôi và sẽ ở lại rất lâu! Không xa, Bùi Hoàng Phương sẽ là một giọng hát thân quen ....
Nhãn: ,
edit