cái thằng bé trái đào mập nầng nẫng trong không khí giáng sinh đầy gió lạnh...Nhãn:
edit