gloomy sunday - quà giáng sinh from anh chị quân & mai...

Cứ mỗi dịp cuối năm thì lòng mình thường nhẹ nhàng rơi với cái lạnh, lá rũ và sương xuống vội, anh chị Quân & Mai ạ! Anh chị luôn làm cho mình ấm áp với những điều bất ngờ. Cái nhìn thiện cảm, lời hỏi han, quà bất ngờ & sự chọn lựa những sản phẩm văn hóa (CD's & DVD's) của anh chị - mình xin ghi nhận & ghi nhớ!

Mai mình, trên chuyến xe đò Hoàng, ngắm mưa và lên San Jose để kiếm chút bình an!
Nhãn: , ,
edit