hướng về hà nội - hoàng dương - tôi hát...


This video clip was thoughtfully directed by Luân Vũ (Nhóm The Friends)...
Irvine, Laguna Beach, Corona Del Mar...những ngày giáp Thu, chút man mác buồn!
Nhãn: , ,
edit