Thang Dao Dance Company & Thy Việt...

For more information about Thắng Đào:
http://www.thangdaodancecompany.com/
For more information about Thy Việt:
http://www.thyviet.com/

Sincere thanks to anh Luân Vũ - trưởng Nhóm The Friends đã cùng thực hiện chương trình phỏng vấn rất riêng với Thắng Đào (tại The Friends Studio) dịp anh về thăm Orange County, chuẩn bị cho chương trình Ballet Dance vào tháng 5, năm 2011 cùng Khánh Ly...

Trân quý lắm cảm xúc và thời gian anh chị chủ nhân sáng lập công ty Thy Việt - Đính & Oanh Tạ đã tham dự vào quá trình cuộc phỏng vấn!

Cũng xin cảm ơn 4 người bạn trẻ đã giúp thực hiện chương trình: Đỗ Minh Trường, Lam Nguyễn, Quý & Tạ Hùng Cường...

Còn đây có bao ngày?
Nhãn: , ,
edit