xuân nghi trình bày "để gió cuốn đi" của trịnh công sơn tại quận cam...Nguyên một chương trình, tôi thương quý nhất tiết mục này - của một giá trị cộng vào: Xuân Nghi...

Nhân vật chính của chương trình có thể hát sai lời (rất nhiều) nơi này nơi kia, Xuân Nghi của chúng ta đã hát không sai lời ở đâu cả! Cảm xúc mượt mà như được nhảy vào hồ bơi trẻ thơ vậy! À, đúng rồi, Xuân Nghi còn rất trẻ mà...

Thương cháu tôi! Cháu sẽ tiến xa, thật xa nhé Xuân Nghi! Chú rất hãnh diện về cháu!
Nhãn: , ,
edit