hình ảnh chụp cùng với hai (trong số ít) nhân vật mà tôi yêu quý, kính trọng nhất đời sống văn hóa, nghệ thuật việt nam...Lý do: Họ có sức ảnh hưởng sâu, dài & tuyệt đối với tầm thưởng thức tâm hồn tôi! Tôi "bớt bé" nhờ họ! 35 năm trôi qua, to tát nhất nhưng gần gũi nhất vẫn là những bản nhạc mà Thái ThanhÝ Lan hát! Ngày bắt đầu thật sự biết thưởng thức âm nhạc đã là Thái Thanh với Kỷ Niệm của Phạm Duy.

Lần sau cùng nhất được nghe Ý Lan hát là cách đây vài tiếng đồng hồ đúng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2011 (đúng ngày sinh nhật của Ý Lan) cũng là những tình tự dân tộc của Kỷ Niệm (Phạm Duy).

Vậy nên, tôi biết ơn họ - rất nhiều & mãi!

Những nhân vật còn lại là ai?

Nhãn: , , ,
edit