hương xưa 60: luật sư kathy t. lương, esq.Một chương trình đặc biệt cho những ngày Tết với cảnh quay Tết...

Recording studio: Saigon TV
Recoding time/date: 3:30 PM - Thursday, January 13th, 2010

Guest Artist: luật sư Kathy Lương
Topic: Cội nguồn Việt Nam vẫn là điều tôi hoài trăn trở, tìm về - dù tôi được sinh ra tại Mỹ...
Host: Đại Dương

Kathy Lương sẽ là người cùng tôi dẫn hai chương trình trên ThyViet.com: (1) Luật Pháp: Là Một Phần Của Cuộc Sống (Law: It's a Part of Life!) & (2) Dòng Suối Đời (ThyViet's Journal).

Trân trọng giới thiệu - we proudly present:

The law offices of
KATHY T. LUONG, ESQ.
Attorney at Law

10141 Westminster Avenue, Suite 201
Garden Grove, CA 92843
Tel: (714)590-3738
(800)298-4098
Fax: (714)590-2288

kathy@ktulaw.com
www.ktulaw.com

Serving in Garden Grove, Orange County & Winnetka, San Fernando Valley.
Nhãn: , , , ,
edit