hương xưa 61: gặp gỡ tác giả của "chúc xuân" - nhạc sĩ đinh trung chính...


Recording studio: Saigon Television
Recording time/date: 4:00 PM, Thursday, January 13th, 2011

Guest Artist: nhạc sĩ Đinh Trung Chính
Host: Đại Dương
Topic: Mùa Xuân gần kề - cùng gặp gỡ tác giả của "Chúc Xuân" - một bài hát quen thuộc của mọi gia đình Việt Nam tại hải ngoại - nhạc sĩ Đinh Trung Chính và những sinh hoạt mang tính rất thiêng liêng/từ thiện bằng âm nhạc của anh!

For more information about nhạc sĩ Đinh Trung Chính, mời ghé vào:
http://www.dinhtrungchinh.com

Chúc Xuân
(Nhạc & Lời: Đinh Trung Chính)

Pháo nổ tưng bừng đón xuân,
Trong tim bao người hát vạng .
Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà
Mong cho sang năm được bình an,
Trước chúc ông bà lão niên,
Kính chúc ba mẹ phước an,
Cùng anh chị em cùng với muôn nhà
Mong cho sang năm được giàu sang.
Cầu chúc đất nước luôn được an lành,
Cầu chúc phúc đến cho mỗi gia đình,
Mong sao nước Việt Nam mình,
Mong cho luôn luôn an binh ,
Mong sao nước Nam rực rỡ .
Cầu chúc thế giới luôn được an lành
Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc .
Mong cho tâm luôn an bình,
Mong cho xác thân an lành,
Mong sao cho tất cả gần nhau.
Pháo nổ tưng bừng khắp nơi
Xuân sang rộn ràng hát vang
Chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà
Mong cho sang năm được yên vui ...

Nhãn: , , , ,
edit