trân trọng giới thiệu: vết lăn trầm - by Thang Dao Dance Company, Ballet Austin, and Khánh Ly...

Poster design: Tạ Hùng Cường

Trong thời gian tới, sẽ có nhiều tin tức và bài viết về 3 đêm trình diễn ballet nghệ thuật này, qua dòng nhạc Trịnh Công Sơn & giọng hát Khánh Ly, của Thắng Đào Dance Company & Ballet Austin.

Tôi như được sống chậm lại khi nghe về sự kiện này - vì đã lâu lắm rồi, chưa có những chương trình nghệ thuật đúng nghĩa để chiêm ngưỡng và thưởng thức!

Thật hạnh phúc...
Nhãn: , , , , , ,
edit