xuân tân mão đến thật sớm với "hương xưa"...

Góc nhỏ của đường Moran, Xuân Tân Mão đến trước 3 tuần trong phòng quay của Saigon TV. Quý anh chị trong ThyViet.com, luật sư Kathy T. Lương, Tạ Hùng Cường và tôi xôn xao hẳn như đang sống trong những ngày Tết vậy.

Ngoài đường, cây đã ngả màu lá úa! Đừng trách vội - lắm khi, cây còn lá xanh mơn mởn, ta có thời gian nhìn ngắm đâu.

Mỗi độ Xuân về, ta lại thấy cuộc đời ta đang là chuỗi "sống vội!"
Nhãn: , , , ,
edit