nguyệt ca hát quốc bảo trong "tình ca phố"...Bài hát làm nên cảm xúc tôi trao gởi cho album "Yêu Trong Ánh Sáng" của Đức Tuấn, nay được một cô gái đậm đà Hà Nội - Nguyệt Ca - hát! Cô hát khi tâm trạng lẫn cơ thể mình vẫn dành trọn vẹn cho Hà Nội, vậy mà vẫn làm tôi da diết thương "Sài Gòn chưa xa đã nhớ"...

Ờ thì phải, Phố của Quốc Bảo không đặc thù Sài Gòn lắm! Bất cứ Phố nào ở Việt Nam đều có thể gói gửi trong Tình Ca Phố...

Xưa và nay tôi vẫn yêu cảm xúc Đức Tuấn trong bài hát này! Nay có thêm Nguyệt Ca trong một phiên bản đẹp đẽ khác; Nguyệt Ca làm tôi thêm...hồi sinh!
Nhãn: , ,
edit