xuân trong nồi bánh...Bên sông chiều mưa tới
Bên Ta cụm khói rời...

Mừng Tết đến mọi người...& Tôi!
Nhãn:
edit