như một lời chia tay (tcs) - đại dương...Như Một Lời Chia Tay - Bí hát trong ngày thâu episode 63 của Hương Xưa - chương trình cuối cùng! Piano: Lê Từ Phong ...

Thúy Hằng Trần: Mến tặng anh Bí và nhóm The Friends bài hát này, với tấm lòng trân trọng, cùng các anh tiễn đưa một Chương trình sắp sửa trôi vào quá khứ nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bị lãng quên ... Khi những giấc mơ qua đi, đã thuộc về quá khứ với một chút vàng son thì tất cả sẽ trở thành " Hương xưa "

Nguyet VanAnh Vntv: Đời thật chẳng công bằng tí nào hết. Có kẻ hằng mơ được một lần đến với Hương Xưa, còn có người lại vội chia tay để lai trong lòng mọi người sự luyến tiếc.
Nhãn: , ,
edit