"thiên sứ" - sản phẩm trịnh công sơn thứ hai của hiền thục, chu minh vũ...

Tôi tin rằng, thêm một lần nữa, Hiền Thục sẽ thấm đẫm chất Trịnh trong album này, album mang tên một bài thơ khác của Trịnh Cung mà Trịnh Công Sơn đã viết thành nhạc ...
Nhãn: , , , ,
edit