viet love 4 japan - đại nhạc hội tại quận cam - april 8th, 2011...

Trân trọng giới thiệu đại nhạc hội - free concert: "VIET LOVE 4 JAPAN" lúc 2 PM to 9 PM thứ Sáu, 8 tháng Tư...

Graphic Design: Tạ Hùng Cường ...

Nơi gặp gỡ của những tấm lòng Việt Nam cùng tất cả các ca nhạc sĩ hải ngoại ...

Sóng muôn triền tới, sóng xô về khơi, như muôn TÌNH mới...
Chiều nay nước xuôi dòng đại dương...
Nhãn: , , ,
edit