bích huyền: lối cũ chẳng sao quên...


Thế là chiều nay, sau một vài ngày sống tìm cuốn sách của nhà văn Bích Huyền - Lối Cũ Chẳng Sao Quên - tôi cũng đã tìm ra và bắt đầu đọc! Chợt nhận ra rằng, đây sẽ là "di sản tâm hồn" của không những một đời người, một gia đình nhỏ - mà là của nhiều người, nhiều gia đình Việt Nam! Trời ơi sao nhiều khúc lòng chan chứa giống tựa những gì tôi nghe Mẹ tôi kể...Tôi sẽ sống với cuốn sách này trong tuần, và rồi sẽ ...lan tỏa, reo rắc ...
Nhãn: , ,
edit