hình buổi "viet love for japan" - april 8th, 2011...

Có đường phố nào vui, cho Ta qua một ngày ?
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi ...
Nhãn:
edit