lá thư luân vũ viết nhân ngày 1 tháng Tư, 2011 - 10 năm trịnh công sơn mất...


Đại Dương thân - Anh vừa rời khỏi ba ngôi mộ, trước là mộ Bà Ngoại anh, thứ hai là mộ Mẹ anh và sau cùng là mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn! Cảm xúc lúc này thật là bùi ngùi và xúc động - trước tiên là những mất mát quá lớn đối với gia đình của anh nói riêng và cảm xúc 10 năm rồi từ ngày anh qua...

Đại Dương biết anh rời mộ Bà Ngoại, mộ Mẹ và đi bộ qua ngôi mộ của cậu Sơn anh không cầm được nước mắt và ôm đàn để cất lên những nhạc phẩm gắn liền với nhịp sống của cuộc đời anh và tất cả các bạn trong Nhóm The Friends nhất là chị Vương Hương và Đại Dương. Thật tuyệt vời trong ngôi mộ lúc đó khoảng 10 giờ sáng chỉ có anh bán vé số rất hâm mộ Trịnh Công Sơn và một người nữa mến mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bố của anh và người Em họ.

Anh đã đàn thể theo yêu cầu của những người bạn này và họ rất quý mến Nhóm The Friends mặc dù chưa hề quen biết! Như vậy thôi anh cảm thấy ý nghĩa cho chuyến đi này và sẽ luôn hạnh phúc với những gì mình làm . Điều quan trọng nữa là được gần Bố và những người em của anh! Vài hàng thăm Đại Dương hẹn em thư sau - nhớ nhắc mọi người anh rất nhớ! Mạng Facebook bên này đã không vào được nên không upload hình - anh sẽ gửi sau nhé! Số phone tạm thời của anh là nhà: xxx và Cell là xxx chúc Em vui!

Luân Vũ

{Luân Vũ của chúng tôi sống tình cảm như thế và chia sẻ tình cảm như thế trong ngày 1 tháng Tư năm nay - 10 năm ngày Trịnh mất! À - có mất đâu, còn vẹn nguyên đấy chứ!}
Nhãn: , , ,
edit