thiên sứ...

Ở chốn nào, giòng sông đã hòa cùng đại dương?
Nhãn:
edit