hình ảnh đêm quang tuấn "tự tình khúc"...
Tôi có người Em gái, tuổi chớm dâng hương
Mắt nồng rộn ý yêu thương
Ôi mắt Em nói nhiều tha thiết như dáng kiều...
Nhãn: , ,
edit