khi có nhiều chọn lựa - bé trái đào nó tràn ngập niềm vui nhưng lại chọn cái mà ít có khả năng làm cho nó đau...

Nhãn:
edit