lời thiên thu gọi - trịnh công sơn - giang trang trình bày...Bài hát này, cảm xúc này đã cho tôi bớt buồn cả chiều & đêm nay...À không, một khoảng thời gian dài từ trước nữa...

Và cạnh Tôi - là đồng vắng!

Tôi chưa thấy ai hát "thật gần" và thật đẹp bài hát này bằng Giang Trang cả! Trong nhiều dịp cần thở than - tôi nghe cô ấy hát trong một CD copy do Tạ Hùng Cường copy hộ!


Giọng hát rất văn! Dáng đọc sách rất văn luôn!

Lời bình của Phương Lam: Biển buồn nên chẳng có sóng, người người đến chơi cũng sẽ sớm đi thôi, Biển sẽ lại buồn hơn đấy. Vì thế, đừng vất bớt nỗi buồn, mà hãy vất hết để tiếp tục nổi sóng thật to (mà hiền hòa) Biển ơi, cạnh Biển sẽ chẳng còn là đồng vắng nữa đâu!
Nhãn: ,
edit