trong lòng bỗng vui như đời rất lạ...Với band nhạc The Midnight Beat (pianist Lê Khoa, vocalist Kiều Oanh, guest-vocalist Trâm Anh).Tôi rất yêu thương mùi hương cũ kỹ của những tấm ảnh trắng đen - chạm vào chúng, như chạm vào những điều rất đỗi thiêng liêng...Và ...hơn một tiếng ...sớm hẹn đón tại phi trường LAX...
Nhãn: ,
edit