video|radio clip: trở về huế - trần thái hòa - nhóm the friends...Nhóm The Friends trân trọng giới thiệu buổi nhạc chủ đề: Trở Về Huế vào lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, 16 tháng Bảy tại Sài Gòn Performing Arts.

Cùng Trần Thái Hòa, Thương Linh, Phạm Sĩ Phú, Lan Chi, Nguyễn Ngọc Trường, Khánh Đoan & Nhóm The Friends sẽ trút hết những cảm xúc thiêng liêng, dung dị cho HUẾ qua tình yêu Huế của: Dương Thiệu Tước, Thanh Trang, Nguyễn Minh Khôi, Phạm Mạnh Cương, Hoàng Thi Thơ, Lê Tín Hương, Trịnh Công Sơn, Châu Kỳ, Văn Phụng, Nguyễn Văn Thương…

MC’s: Uyển Diễm – Đại Dương
Music Director: Vương Hương
Producer: Luân Vũ
Band: The Friends

Vé bán tại Tú Quỳnh, Bolsatickets.com hoặc Nhóm The Friends 714-467-5840.
Nhãn: , , , , , ,
edit