bắt đầu & kết thúc...
Bây giờ Mẹ nằm lá đổ ngoài sân để ru Mẹ ngủ - Một sự ra đi bình yên của Mẹ cô Lê Uyên - sự hiếu thảo của Lê Uyên làm tôi thấy một điều rất đơn giản: Cái đẹp luôn ở lại! Hệt như 5-7 cái CDs hiếm quý mà Lê Uyên & Phương đã cho bạn, cho tôi! Tôi vui & ấm lòng khi dự đám tang! Đời người cũng như nghệ thuật: Có bắt đầu & kết thúc!
Nhãn: , ,
edit